მზის ელექტრო სადგური

PV პანელი იმუხტება მზის სხივისგან მიღებული ელექტრო ნაწილაკებით. დამუხტული ნაწილაკები ინვერტერში გარდაიქმნება სამომხმარებლო ელექტრო ენერგიად.

ინვერტერიდან ელექტროენერგია სპეციალური, რევერსული მრიცხველის მეშვეობით მიეწოდება საერთო ელექტროსისტემას.

ალტერნატიულად, შესაძლოა ქსელთან კავშირის გარეშე მოეწყოს ავტონომიური ელექტრო სისტემა. ენერგოშემნახველი ტექნოლოგიის მაღალხარჯიანობის გამო ეს სისტემა კომერციულად არაეფექტური, თუმცა საჭირო დანიშნულებით გამართლებულია.

  • უკუგების პერიოდი - 5 წელი
  • ექსპლოატაციის ვადა- 25 წელი
  • გარანტია - 12 წელი