მზის შუქი განახლებადი ენერგიის წყაროა, რომელიც არასოდეს ამოიწურება, ხოლო წიაღისეული რესურსები( ნავთობი, ქვანახშირი და სხვა) არის ამოწურვადი.

გამოფენის ფარგლებში, სოლარ ენერჯის გუნდი აქტიურ კორესპონდენციაში იყო სხვადასხვა ქვეყნის წამყვანი ბრენდების წარმომადგენლებთან, მათ შორის არიან არსებული და პოტენციური მომწოდებლები.

მზის ენერგიაზე მასიური გადართვა დაწყებულია მსოფლიოს მასშტაბით და ეს ტენდენცია აქტუალური ხდება საქართველოში.